Previous Next

ให้กำลังใจนักเรียนนำเสนอโครงงานเข้าแข่งขันประกวดโครงงานวิทย์ของมหาวิทยาลัยนครพนม

ให้กำลังใจนักเรียนนำเสนอโครงงานเข้าแข่งขันประกวดโครงงานวิทย์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และกิจกรรมมอบทุนทำโครงงานวิทย์ จาก YSC โดยมีคณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต เข้าร่วม ณ ห้องห้วยทราย

และห้องสืบค้น อาคาร 3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด


พิมพ์   อีเมล